Bireysel Isıtma Sistemleri

Konutlarda ısıtma ve sıcak su temini için ısı üretimi, dağıtımı ve tüketiminin aynı bağımsız bölüm içerisinde yapılmasına bireysel ısıtma denir. Bireysel ısıtma cihazlarına örnek olarak aşağıdakiler verilebilir

 • Kombiler
 • Kat Kaloriferleri
 • Sobalar
 • Şömineler
 • Şofbenler
 • Termosifonlar

Bireysel Isıtma Sistemleri

Kombiler, mahal ısıtmasına ve sıcak su sağlamaya yönelik olarak kullanılırlar. Kombideki standart plakalı eşanjörün sıcak su konforu açısından yeterli olmadığı durumlarda, sıcak su depolamalı, konfor tipi plakalı eşanjöre sahip kombilerin, entegre boylerli kombilerin veya ısıtıcı cihaz ve boyler kombinasyonlarının kullanılması mümkündür.

Kombiler, bacalı ve hermetik olmak üzere iki farklı gövde tipinde üretilirler. Bacalı tiplerde yakma havası kombinin monte edildiği mahalden alındığı için, bu mahalde dış ortamdan taze hava girişi için yeterli büyüklükte bir menfez öngörülmelidir. Ayrıca kombinin bağlandığı bacanın uygunluğu kontrol edilerek bacada önlem alınmalıdır. Bacalı kombilerin monte edileceği mahallerle ilgili olarak mahalin minimum alanı, kullanım şekli gibi kısıtlamalar mevcuttur. Hermetik kombiler ise yakma havasını dış ortamdan, kendi eş eksenli baca seti üzerinden bir fan vasıtası ile emerek, duman gazlarını da yine aynı eş eksenli baca seti üzerinden ve aynı fan vasıtası ile dış ortama verirler. Bacalı kombilerde olduğu gibi bir taze hava menfezine ve bacaya gerek yoktur; bu nedenle montajı ve işletmesi daha pratiktir.

Kombiler yaşama mekanlarına kolayca entegre edilebilirler; az yer kaplarlar, kolay monte edilirler, sessiz çalışırlar ve estetiktirler. Kombilerde, baca tepme emniyeti, aşırı ısınma emniyeti, alev sönmesi durumunda gazı kapatma, donma emniyeti gibi her türlü emniyet önlemi alınmıştır. Kombiler, üretim aşamasında fabrikada çalışır vaziyette test edilmektedirler.

Kademeli ya da oransal çalışan baca gazı / yakma havası fanı, düşük sıcaklık kazanı sınıfı kombiler, yoğuşma tekniği ve yanma kalitesi kontrolü gibi teknolojiler sayesinde, kombiler günümüzde artık daha yüksek verim değerlerine ulaşabilmektedirler.

Radyant Isıtma Sistemi

Radyant ısıtma sistemi uygulamalarında ısıtıcıların uygun yerleşimi  mekân içindeki tüm bölgelerin ya da sadece istenen bölgelerin ısıtılabilmesi mümkündür.

 • Fabrikalar
 • Cafe ve Restaurantlar
 • Seralar
 • Atölyeler
 • Showroomlar
 • Spor Salonları
 • Depolar
 • Hayvan Çiftlikleri
 • Otobüs Garajları
 • Yükleme Alanları
 • Hangarlar
 • Fuar Alanları
 • Camiler
 • Açık Alanlar…
Radyant Isıtma Nedir?

Radyant ısıtma sistemleri konusunda insanlar için esin kaynağı yine doğadır. Kış aylarında bulutlu bir havada dolaştığınızı ve bir anda güneşin bulutların arasından çıktığını düşünün, nasıl tatlı bir sıcaklık hissedersiniz.

Hissedilen bu ısınmanın nedeni bir anda 5- 10 °C hava sıcaklığı artışı değil, size ulaşmaya başlayan Kızılötesi ışınlardır. Güneş tekrar buluta girdiğinde bu ısınma ortadan kalkacaktır.

İşte aynı düşünceden yola çıkarak “Radyant Isıtma Sistemleri” tasarlanmıştır. Bu sistem aynen doğada olduğu gibi ortam havasının ısıtılması yerine kişilerin doğrudan konfor sıcaklığını hissetmelerini sağlamaktadır.

Radyant ısıtma sistemi uygulamalarında ısıtıcıların uygun yerleşimi işe mekân içindeki tüm bölgelerin ya da sadece istenen bölgelerin ısıtılabilmesi mümkündür.

Havayı ısıtarak yüksek mekanlar ısıtıldığında, ısınan hava yükseldiğinden ısıtılması gerekmeyen üst kısımlarda sıcaklık 40°C ye ulaşırken döşeme seviyesinde hava sıcaklığı 12 – 13 °C civarındadır. Böylece tavandan ve hava değişiminden büyük enerji kayıpları olmaktadır.

Radyant ısıtıcılarla ısıtılan yerlerde hava ısıtılmadığından hava değişim oranları ve yükseklik arttıkça enerji tasarrufu da artarak göreceli olarak %60’lara ulaşmaktadır.

.

Radyant Isıtıcı Tipleri

Seramik Radyant (Bacasız)

U tipi Borulu (Bacalı)

Robur (Bacalı ve Fanlı)

Radyant Isıtma Sistemi

Merkezi Isıtma Sistemi

Merkezi ısıtma özellikle eski zamanlardan bu yana kullanılmış en iyi ısınma sistemlerinden birisidir. Apartmanın belirli bir merkezinde bulunan kazan ve boru tesisatı ile tüm apartmana aynı ısıyı gönderen ve sirkülasyon yapan bir sistemdir.

Merkezi ısıtma sistemleri aşağıdaki ekipmanlardan oluşmaktadır.

 • Kazanlar
 • Brülörler
 • Boylerler
 • Genleşme tankları
 • Otomatik kontrol tertibatı
 • Elektrik panoları
 • Kollektörler
 • Pompalar
 • Karışım ve balans vanaları
 • Bacalar

Merkezi ısıtma özellikle eski zamanlardan bu yana kullanılmış en iyi ısınma sistemlerinden birisidir. Apartmanın belirli bir merkezinde bulunan kazan ve boru tesisatı ile tüm apartmana aynı ısıyı gönderen ve sirkülasyon yapan bir sistemdir. Merkezi ısıtma sistemleri apartman içerisinde dönen sıcak suyu en iyi şekilde tekrar toplayıp tekrar geri dağıtan bir sistemdir.

Apartman içerisinde kombi tesisatının yapılmamış olması genel olarak merkezi sistem olduğu izlenimi vermektedir. Sorunsuz bir şekilde kullanılan merkezi sistemde tüm daireler aynı sıcaklığı alır. Bunun yanında apartmanın izolasyonu ve yalıtımı olduğu sürece çok daha iyi ısınma performansı elde edilir. Bir yandan merkezi sistem doğalgaz sistemleri de bulunmaktadır. Eski tip kazanlarda halen daha kömür gibi fosil yakıtlar da tüketilmektedir.

Merkezi Isıtma Sistemi Nasıl Çalışır?

Merkezi ısıtma genelde apartmanın en altında bulunan kazan dairesinde bulunur. Kazan dairesinde doğalgazla veya fosil yakıtlarla kazan ısıtılır ve boru tesisatı üzerinden apartmanlara dağıtım yapılır. Bu şekilde en hızlı sirkülasyon yapılır ve rahatlıkla kullanılır. Apartman sakinleri toptan yakıt ücreti vererek tüm sistemin çalışmasını sağlarlar. Isıyı kontrol etmek için termostatik vana faturalandırmak için de kalorimetre veya ısı pay ölçer gibi cihazlar da kullanılabilir. Bunlar tamamen apartmanların kendi isteğine kalmıştır. Merkezi sistemlerde özellikle bakımların tam olması önemlidir. Bakımları yapılmayan merkezi sistemlerde çok fazla yakıt tüketerek çok daha az performans alınabilmektedir. Bunların önüne geçmek adına bakım şarttır.

Merkezi Isıtma Sistemi Avantajları

Merkezi doğalgaz sistemleri genel olarak avantajlıdır. Merkezi ısınma sistemi olarak oldukça güçlüdür ve tüm evde etkilidir. Özellikle herhangi bir şekilde uğraş gerekmeden ev her zaman için sıcak olmaktadır. Kombilerdeki gibi sürpriz faturalar gelmemesi de önemli bir avantajdır.

Isıtma Pompası Sistemleri

Doğada sıcaklığı düşük olan enerjinin sıcaklığı yükselterek onu ısınma için kullanan sistemlere ısı pompası sistemleri denmektedir. Soğutma çevrimi yapılarak en iyi şekilde ısınma sağlanır.

 • Konutlar
 • Oteller
 • Restaurant ve Cafeler
 • ,İbadethaneler
 • Hastaneler
 • Hava Alanları
 • Alışveriş Merkezleri
 • Fabrikalar
 • Ticari İş Yerleri
 • Besihaneler
 • Çiftlikler
 • Spor Kompleksleri
 • Havuz Kompleksleri
 • Seralar

Isıtma Pompası Sistemleri Nedir?

Doğada sıcaklığı düşük olan enerjinin sıcaklığı yükselterek onu ısınma için kullanan sistemlere ısı pompası sistemleri denmektedir. Soğutma çevrimi yapılarak en iyi şekilde ısınma sağlanır. Buzdolaplarında bulunan soğutma amacının ters döndürülmüş hali olarak düşünülebilir. Klimalarda kullanılan birdenbire ısıtılan havada kullanılan tekniktir. Hava yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde sayılmaktadır ve ısı pompaları en çok havayla etkileşimdedir.

 

Isı pompası dış tarafı yani toprağı, dışarıdaki havayı veya yerin altındaki suları soğuturken evin içini veya binayı en iyi şekilde ısıtmaktadır. Yer yüzeyinde, havada veya yer altındaki sularda depolanmış olan bedava güneş enerjisini kullanmak oldukça ekonomiktir. Bu şekilde depolanmış enerjiden faydalanılarak en iyi şekilde ısınma amacıyla veya sıcak su amacıyla kullanım sağlanır.

Isı Pompası Maliyeti

Isı pompası özellikle evin metrekaresine göre değişmektedir. İlk kurulum olarak ekonomik bir maliyet ortaya çıkar ve en iyi şekilde maliyet uyguna gelmektedir. Kendi kendisini her türlü amorti eden ısı pompası sistemlerinden en iyi şekilde verim almak mümkündür. Evlerin metrekaresine göre hesap yapılmasından ve kaliteli malzemenin de fiyat farkına neden olabileceği bilinmelidir.

Özellikle 60 metrekare ve 120 metrekare arasındaki evler için oldukça uygun fiyatlara sahiptir. Birkaç yıl içerisinde de kendisini amorti edebilecek seviyededir. Klasik radyatörlerin olduğu ve tüm tesisatları tam olan bir ev için maliyetler de oldukça düşmektedir.

Isı Pompası Fiyatları

Isı pompasının fiyatları genel olarak firmanın verdiği hizmetlerin özelinde değişmektedir. Farklı farklı ısı pompası seçeneklerinden en uygunlarını evinizin durumuna göre seçerek kullanmanız en doğrusudur. Eski kombi tesisatı veya merkezi tesisat üzerine yapılacağından dönüşüm de daha rahat olmaktadır.

Isıtma Pompası Sistemleri

Vrf / Multi / Klima Isıtma Sistemleri

Vrf / Multi / Klima Isıtma Sistemleri

VRF Sistemler; bir veya birden fazla dış ünite ile birçok iç ünitenin bulunduğu büyük sistemlerdir. Bu tip sistemler, şartlandırılacak mahal sayısının çok fazla olduğu yapılarda kullanılmaktadır.

Multi Sistemler; bir dış ünite ve birden fazla iç ünitenin bulunduğu sistemlerdir. Büyük ofisler, villalar ve otellerde kullanılmaktadır.

Klima; bir dış ve bir iç ünitenin bulunduğu, genellikle ev ve ofis gibi alanlarda kullanılan sistemlerdir

Ücretsiz Keşif Talebinde Bulunun

İletişim Bilgileri

Kirazlı Mah. 1158 Sk.

No:10/A  34210

Bağcılar/İstanbul

cal-1

Telefon: 0212 655 7568
Gsm: 0532 496 1672

Eposta: info@eksenisi.com

bilgi@eksenisi.com

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, keşif  talebinde bulunabilirsiniz.

Uzmanlarımız sizi, ihtiyaçlarınız için en doğru çözüme yönlendirecektir.

DOĞRU HAVA UZMANI'NDAN

Kampanyalı Ürünler

Aradığınıza Değen Kombi DAIKIN Kombi
Kampanya Bitimine

Kalan Süre

Kampanya Bitimine

Kalan Süre

Kampanya Bitimine

Kalan Süre

DOĞRU HAVA UZMANI'NDAN

Daikin Kombi

Aradığınıza Değen Kombi DAIKIN Kombi
  Kapat

  Daikin Kombi – Daikin Condense D2CSC024AATR

   0,00
  Enerji Performans Kombi Tipi: Yoğuşmalı Kombi Kapasite : (kW) 23,5 Kapasite (kcal/h) : 20.640
  Kapat

  Daikin Kombi – Daikin Premix NDJ D2CND024

   0,00
  Enerji Performans Kombi Tipi: Yoğuşmalı Kombi Kapasite : (kW) 24 Kapasite (kcal/h) : 20.640
  Kapat

  Daikin Kombi – Daikin Premix NDJ D2CND028

   0,00
  Enerji Performans Kombi Tipi: Yoğuşmalı Kombi Kapasite : (kW) 28 Kapasite (kcal/h) : 24.080
  Kapat

  Daikin Kombi – Daikin Premix NDJ D2CND035

   9.500,00
  Enerji Performans Kombi Tipi: Yoğuşmalı Kombi Kapasite : (kW) 35 Kapasite (kcal/h) : 30.100
  -1%
  Kapat

  Daikin Kombi – Daikin Premix NDJ D2TND024

   7.414,00  7.320,00
  Enerji Performans Kombi Tipi: Yoğuşmalı Kombi Kapasite : (kW) 24 Kapasite (kcal/h) : 20.640
  Kapat

  Daikin Kombi – Daikin Premix NDJ D2TND028

   0,00
  Enerji Performans Kombi Tipi: Yoğuşmalı Kombi Kapasite : (kW) 28 Kapasite (kcal/h) : 24.080
  DOĞRU HAVA UZMANI'NDAN

  Daikin Klima

  Türkiye Doğru Havaya Kavuşuyor
   Kapat

   Daikin ATXN25NB7 Inverter Klima

    0,00

   Nom. Soğutma Kap. (BTU) : 8.700

   Nom. Isıtma Kap. (BTU):  9.7000

   Nom. Soğutma Kap. (kW) :  2,56

   Nom. Isıtma Kap. (kW) :  2,84

   Kapat

   Daikin ATXN35NB7 Inverter Klima

    0,00

   Nom. Soğutma Kap. (BTU) : 11.600

   Nom. Isıtma Kap. (BTU):  12.200

   Nom. Soğutma Kap. (kW) :  3,41

   Nom. Isıtma Kap. (kW) :  3,58

   Kapat

   Daikin ATXN50NB7 Inverter Klima

    0,00

   Nom. Soğutma Kap. (BTU) : 18.700

   Nom. Isıtma Kap. (BTU):  19.2000

   Nom. Soğutma Kap. (kW) :  5,48

   Nom. Isıtma Kap. (kW) :  5,62

   Kapat

   Daikin ATXN60NB7 Inverter Klima

    0,00

   Nom. Soğutma Kap. (BTU) : 21.300

   Nom. Isıtma Kap. (BTU):  21.800

   Nom. Soğutma Kap. (kW) :  6.23

   Nom. Isıtma Kap. (kW) :  6,40

   Kapat

   Daikin FTXB25B Inverter Klima

    0,00

   Nom. Soğutma Kap. (BTU) : 8.500

   Nom. Isıtma Kap. (BTU):  11.250

   Nom. Soğutma Kap. (kW) :  2,50

   Nom. Isıtma Kap. (kW) :  3,30

   Kapat

   Daikin FTXB35B Inverter Klima

    0,00

   Nom. Soğutma Kap. (BTU) : 12.000

   Nom. Isıtma Kap. (BTU):  12.300

   Nom. Soğutma Kap. (kW) :  3,50

   Nom. Isıtma Kap. (kW) :  3,60