Bireysel Isıtma Sistemleri

Konutlarda ısıtma ve sıcak su temini için ısı üretimi, dağıtımı ve tüketiminin aynı bağımsız bölüm içerisinde yapılmasına bireysel ısıtma denir. Bireysel ısıtma cihazlarına örnek olarak aşağıdakiler verilebilir

 • Kombiler
 • Kat Kaloriferleri
 • Sobalar
 • Şömineler
 • Şofbenler
 • Termosifonlar

Bireysel Isıtma Sistemleri

Kombiler, mahal ısıtmasına ve sıcak su sağlamaya yönelik olarak kullanılırlar. Kombideki standart plakalı eşanjörün sıcak su konforu açısından yeterli olmadığı durumlarda, sıcak su depolamalı, konfor tipi plakalı eşanjöre sahip kombilerin, entegre boylerli kombilerin veya ısıtıcı cihaz ve boyler kombinasyonlarının kullanılması mümkündür.

Kombiler, bacalı ve hermetik olmak üzere iki farklı gövde tipinde üretilirler. Bacalı tiplerde yakma havası kombinin monte edildiği mahalden alındığı için, bu mahalde dış ortamdan taze hava girişi için yeterli büyüklükte bir menfez öngörülmelidir. Ayrıca kombinin bağlandığı bacanın uygunluğu kontrol edilerek bacada önlem alınmalıdır. Bacalı kombilerin monte edileceği mahallerle ilgili olarak mahalin minimum alanı, kullanım şekli gibi kısıtlamalar mevcuttur. Hermetik kombiler ise yakma havasını dış ortamdan, kendi eş eksenli baca seti üzerinden bir fan vasıtası ile emerek, duman gazlarını da yine aynı eş eksenli baca seti üzerinden ve aynı fan vasıtası ile dış ortama verirler. Bacalı kombilerde olduğu gibi bir taze hava menfezine ve bacaya gerek yoktur; bu nedenle montajı ve işletmesi daha pratiktir.

Kombiler yaşama mekanlarına kolayca entegre edilebilirler; az yer kaplarlar, kolay monte edilirler, sessiz çalışırlar ve estetiktirler. Kombilerde, baca tepme emniyeti, aşırı ısınma emniyeti, alev sönmesi durumunda gazı kapatma, donma emniyeti gibi her türlü emniyet önlemi alınmıştır. Kombiler, üretim aşamasında fabrikada çalışır vaziyette test edilmektedirler.

Kademeli ya da oransal çalışan baca gazı / yakma havası fanı, düşük sıcaklık kazanı sınıfı kombiler, yoğuşma tekniği ve yanma kalitesi kontrolü gibi teknolojiler sayesinde, kombiler günümüzde artık daha yüksek verim değerlerine ulaşabilmektedirler.

Radyant Isıtma Sistemi

Radyant ısıtma sistemi uygulamalarında ısıtıcıların uygun yerleşimi  mekân içindeki tüm bölgelerin ya da sadece istenen bölgelerin ısıtılabilmesi mümkündür.

 • Fabrikalar
 • Cafe ve Restaurantlar
 • Seralar
 • Atölyeler
 • Showroomlar
 • Spor Salonları
 • Depolar
 • Hayvan Çiftlikleri
 • Otobüs Garajları
 • Yükleme Alanları
 • Hangarlar
 • Fuar Alanları
 • Camiler
 • Açık Alanlar…
Radyant Isıtma Nedir?

Radyant ısıtma sistemleri konusunda insanlar için esin kaynağı yine doğadır. Kış aylarında bulutlu bir havada dolaştığınızı ve bir anda güneşin bulutların arasından çıktığını düşünün, nasıl tatlı bir sıcaklık hissedersiniz.

Hissedilen bu ısınmanın nedeni bir anda 5- 10 °C hava sıcaklığı artışı değil, size ulaşmaya başlayan Kızılötesi ışınlardır. Güneş tekrar buluta girdiğinde bu ısınma ortadan kalkacaktır.

İşte aynı düşünceden yola çıkarak “Radyant Isıtma Sistemleri” tasarlanmıştır. Bu sistem aynen doğada olduğu gibi ortam havasının ısıtılması yerine kişilerin doğrudan konfor sıcaklığını hissetmelerini sağlamaktadır.

Radyant ısıtma sistemi uygulamalarında ısıtıcıların uygun yerleşimi işe mekân içindeki tüm bölgelerin ya da sadece istenen bölgelerin ısıtılabilmesi mümkündür.

Havayı ısıtarak yüksek mekanlar ısıtıldığında, ısınan hava yükseldiğinden ısıtılması gerekmeyen üst kısımlarda sıcaklık 40°C ye ulaşırken döşeme seviyesinde hava sıcaklığı 12 – 13 °C civarındadır. Böylece tavandan ve hava değişiminden büyük enerji kayıpları olmaktadır.

Radyant ısıtıcılarla ısıtılan yerlerde hava ısıtılmadığından hava değişim oranları ve yükseklik arttıkça enerji tasarrufu da artarak göreceli olarak %60’lara ulaşmaktadır.

.

Radyant Isıtıcı Tipleri

Seramik Radyant (Bacasız)

U tipi Borulu (Bacalı)

Robur (Bacalı ve Fanlı)

Radyant Isıtma Sistemi

Merkezi Isıtma Sistemi

Merkezi ısıtma özellikle eski zamanlardan bu yana kullanılmış en iyi ısınma sistemlerinden birisidir. Apartmanın belirli bir merkezinde bulunan kazan ve boru tesisatı ile tüm apartmana aynı ısıyı gönderen ve sirkülasyon yapan bir sistemdir.

Merkezi ısıtma sistemleri aşağıdaki ekipmanlardan oluşmaktadır.

 • Kazanlar
 • Brülörler
 • Boylerler
 • Genleşme tankları
 • Otomatik kontrol tertibatı
 • Elektrik panoları
 • Kollektörler
 • Pompalar
 • Karışım ve balans vanaları
 • Bacalar

Merkezi ısıtma özellikle eski zamanlardan bu yana kullanılmış en iyi ısınma sistemlerinden birisidir. Apartmanın belirli bir merkezinde bulunan kazan ve boru tesisatı ile tüm apartmana aynı ısıyı gönderen ve sirkülasyon yapan bir sistemdir. Merkezi ısıtma sistemleri apartman içerisinde dönen sıcak suyu en iyi şekilde tekrar toplayıp tekrar geri dağıtan bir sistemdir.

Apartman içerisinde kombi tesisatının yapılmamış olması genel olarak merkezi sistem olduğu izlenimi vermektedir. Sorunsuz bir şekilde kullanılan merkezi sistemde tüm daireler aynı sıcaklığı alır. Bunun yanında apartmanın izolasyonu ve yalıtımı olduğu sürece çok daha iyi ısınma performansı elde edilir. Bir yandan merkezi sistem doğalgaz sistemleri de bulunmaktadır. Eski tip kazanlarda halen daha kömür gibi fosil yakıtlar da tüketilmektedir.

Merkezi Isıtma Sistemi Nasıl Çalışır?

Merkezi ısıtma genelde apartmanın en altında bulunan kazan dairesinde bulunur. Kazan dairesinde doğalgazla veya fosil yakıtlarla kazan ısıtılır ve boru tesisatı üzerinden apartmanlara dağıtım yapılır. Bu şekilde en hızlı sirkülasyon yapılır ve rahatlıkla kullanılır. Apartman sakinleri toptan yakıt ücreti vererek tüm sistemin çalışmasını sağlarlar. Isıyı kontrol etmek için termostatik vana faturalandırmak için de kalorimetre veya ısı pay ölçer gibi cihazlar da kullanılabilir. Bunlar tamamen apartmanların kendi isteğine kalmıştır. Merkezi sistemlerde özellikle bakımların tam olması önemlidir. Bakımları yapılmayan merkezi sistemlerde çok fazla yakıt tüketerek çok daha az performans alınabilmektedir. Bunların önüne geçmek adına bakım şarttır.

Merkezi Isıtma Sistemi Avantajları

Merkezi doğalgaz sistemleri genel olarak avantajlıdır. Merkezi ısınma sistemi olarak oldukça güçlüdür ve tüm evde etkilidir. Özellikle herhangi bir şekilde uğraş gerekmeden ev her zaman için sıcak olmaktadır. Kombilerdeki gibi sürpriz faturalar gelmemesi de önemli bir avantajdır.

Isıtma Pompası Sistemleri

Doğada sıcaklığı düşük olan enerjinin sıcaklığı yükselterek onu ısınma için kullanan sistemlere ısı pompası sistemleri denmektedir. Soğutma çevrimi yapılarak en iyi şekilde ısınma sağlanır.

 • Konutlar
 • Oteller
 • Restaurant ve Cafeler
 • ,İbadethaneler
 • Hastaneler
 • Hava Alanları
 • Alışveriş Merkezleri
 • Fabrikalar
 • Ticari İş Yerleri
 • Besihaneler
 • Çiftlikler
 • Spor Kompleksleri
 • Havuz Kompleksleri
 • Seralar

Isıtma Pompası Sistemleri Nedir?

Doğada sıcaklığı düşük olan enerjinin sıcaklığı yükselterek onu ısınma için kullanan sistemlere ısı pompası sistemleri denmektedir. Soğutma çevrimi yapılarak en iyi şekilde ısınma sağlanır. Buzdolaplarında bulunan soğutma amacının ters döndürülmüş hali olarak düşünülebilir. Klimalarda kullanılan birdenbire ısıtılan havada kullanılan tekniktir. Hava yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde sayılmaktadır ve ısı pompaları en çok havayla etkileşimdedir.

 

Isı pompası dış tarafı yani toprağı, dışarıdaki havayı veya yerin altındaki suları soğuturken evin içini veya binayı en iyi şekilde ısıtmaktadır. Yer yüzeyinde, havada veya yer altındaki sularda depolanmış olan bedava güneş enerjisini kullanmak oldukça ekonomiktir. Bu şekilde depolanmış enerjiden faydalanılarak en iyi şekilde ısınma amacıyla veya sıcak su amacıyla kullanım sağlanır.

Isı Pompası Maliyeti

Isı pompası özellikle evin metrekaresine göre değişmektedir. İlk kurulum olarak ekonomik bir maliyet ortaya çıkar ve en iyi şekilde maliyet uyguna gelmektedir. Kendi kendisini her türlü amorti eden ısı pompası sistemlerinden en iyi şekilde verim almak mümkündür. Evlerin metrekaresine göre hesap yapılmasından ve kaliteli malzemenin de fiyat farkına neden olabileceği bilinmelidir.

Özellikle 60 metrekare ve 120 metrekare arasındaki evler için oldukça uygun fiyatlara sahiptir. Birkaç yıl içerisinde de kendisini amorti edebilecek seviyededir. Klasik radyatörlerin olduğu ve tüm tesisatları tam olan bir ev için maliyetler de oldukça düşmektedir.

Isı Pompası Fiyatları

Isı pompasının fiyatları genel olarak firmanın verdiği hizmetlerin özelinde değişmektedir. Farklı farklı ısı pompası seçeneklerinden en uygunlarını evinizin durumuna göre seçerek kullanmanız en doğrusudur. Eski kombi tesisatı veya merkezi tesisat üzerine yapılacağından dönüşüm de daha rahat olmaktadır.

Isıtma Pompası Sistemleri

Vrf / Multi / Klima Isıtma Sistemleri

Vrf / Multi / Klima Isıtma Sistemleri

VRF Sistemler; bir veya birden fazla dış ünite ile birçok iç ünitenin bulunduğu büyük sistemlerdir. Bu tip sistemler, şartlandırılacak mahal sayısının çok fazla olduğu yapılarda kullanılmaktadır.

Multi Sistemler; bir dış ünite ve birden fazla iç ünitenin bulunduğu sistemlerdir. Büyük ofisler, villalar ve otellerde kullanılmaktadır.

Klima; bir dış ve bir iç ünitenin bulunduğu, genellikle ev ve ofis gibi alanlarda kullanılan sistemlerdir

Ücretsiz Keşif Talebinde Bulunun

İletişim Bilgileri

Kirazlı Mah. 1158 Sk.

No:10/A  34210

Bağcılar/İstanbul

cal-1

Telefon: 0212 655 7568
Gsm: 0532 496 1672

Eposta: info@eksenisi.com

bilgi@eksenisi.com

Ürünler hakkında bilgi isteyebilir, keşif  talebinde bulunabilirsiniz.

Uzmanlarımız sizi, ihtiyaçlarınız için en doğru çözüme yönlendirecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bireysel Isıtma Sistemleri

%95 metan, az miktarda da etan, propan atom, bütan ve karbondioksitten oluşan renksiz, kokusuz ve havadan hafif bir gazdır.

Doğalgaz tesisatı ev ve iş yerlerinin ısınma ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan ısınma sistemine verilen isimdir.

Doğalgaz tesisatı, doğal gaz şirketinden onaylı olan yetkili tesisat firmaları tarafından yapılır.

Konusunda uzman mühendislerin yapacağı keşif sonrasında evinizin cephesine, konumuna ve bina yalıtımınıza göre odalarınızın ısı kaybı değeri hesaplanarak evinize en uygun radyatör ve kombileri belirliyoruz.Bu çözümler esnasında bütçeniz ve görüşlerinizi dikkate alarak size özel fiyat teklifimizi belirliyoruz.

Sokağınızda dağal gaz dağıtım şirketinden hat bağlantısı talep edilir. Talep halinde tüketiciye doğal gazı ulaştırmak dağıtım şirketinin görevidir. Bu işlemin yapılması için bağlantının teknik açıdan mümkün olması gerekir.

Gaz boru bağlantıları yanmaya karşı emniyetli olmalıdır. Gaz boru bağlantılarının taşıyıcı kısımları (kelepçeler, konsollar) yanmayan malzemeden yapılmalıdır.Gaz boruları, ulaşılması güç kapalı hacimler içinden, söz gelişi kanal vb geçirilmemelidir.

Tüm tesisat elemanları sızdırmazlık ilkesine riayet edecek şekilde uygulanmalı, amacına uygun plastik esaslı sızdırmazlık malzemeleri ile sızdırmazlık macunu kullanılmalı, tüm malzemeler TS EN 751-2 standardına uygun olmalıdır. Gaz taşıyıcı borular çelikten yapılmalı, bu borular binaya gerektiği durumlarda kolayca ulaşılabilecek ve müdahale edilebilecek bir noktadan girmelidir. Ana gaz boru ve vanasının darbe görmeyecek şekilde monte edilmiş ve muhafaza altına alınmış olması gerekir.

Doğalgaz Bina Bağlantı Hattı,yetkili tesisatçının görev ve sorumluluğu servis kutusundan başlayıp en son cihaz bağlantısına kadar olan gaz boru hattıdır.

Bina girişindeki ana kesme vanasından başlayarak sayaç girişlerindeki vanalara kadar olan boru hattına “ana kolon tesisatı” adı verilir. Kolon tesisatlarında kaynaklı bağlantı zorunludur.

Radyant Isıtma Sistemleri

Radyant ısıtıcılar; geleneksel ısıtma yöntemleri olan konvansiyonel ısıtıcılardan farklı olarak hava molekülleri yerine doğrudan maddeyi ısıttır.

Sıcak hava üreteçleri, boru tip radyant sistemleri ve seramik radyant sistemleri olmak üzere üç çeşidi vardır.

Radyant ısıyıcılar, hava tarafından absorbe edilmez, dolayısıyla sıcaklığın sıklıkla değiştiği  mekanlar için idealdir. Radyant ısıtıcılar, konvansiyonel ortam ısıtıcılarına kıyasla önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Radyant ısı, tüm binayı ısıtmadan, yalnızca insan vücudunu doğrudan ısıtır. Sıcak hava üflemesi prensibiyle çalışan ısıtma sistemleri, çalışma alanında hava akımı yaratarak ısıtmayı sağlar.

Klasik yöntemlerle ısıtılması zor olan yerlerde; yüksek fabrikalarda, depolarda, camilerde, servislerde, çiftliklerde, özellikle açık ya da yarı açık kafe ve restoranlarda yoğun olarak radyant ısıtma yapılmaktadır.

Aynı kapasiteye sahip hem düşük yoğunluklu hem de yüksek yoğunluklu ısıtıcılar incelendiğinde, düşük yoğunluklu Radyant ısıtıcılar yüksek yoğunluklu cihazlara göre daha düşük yüzey sıcaklığına sahiptiler. Bir mekânın tamamı ısıtılmak isteniyorsa, yani genel ısıtma yapılacak ise bu durumda, daha fazla alanı kapsayabilecek borulu Radyant ısıtıcıları seçmek daha verimli olabilmektedir. Yüksek yoğunluklu cihazlar ise “spot” ısıtma denilen, bölgesel, lokal ihtiyaçlara ve izolasyonun kötü olduğu mekanlardaki direkt ısı ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmektedirler.

Bakım masrafları son derece düşüktür.Yok denecek kadar az elektrik tüketimi vardır. Çok kısa sürede ve konforlu ısıtma sağlar.Kolayca ve kısa zamanda monte edilirler.  Hava sirkülasyonu yapmadan tozsuz ve gürültüsüz çalışır. Estetiktir ve çeşitli konstrüksiyonlara uygulanabilir.

Merkezi Isıtma Sistemi

Merkezi ısıtma, bir kaynaktan alınan ısı enerjisinin binanın her bölümüne eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlayan bir sistemdir.

Merkezi ısıtma sisteminin çalışma  prensibi tek bir merkezden tüm apartmandaki radyatörlere sıcak su sağlanarak evlerin ısıtılmasıdır.

Merkezi Isıtma Sistemi toplu olarak yaşanan binalarda son derece avantajlı ve ekonomik ısınma çözümleri sunmaktadır. Özellikle kış aylarında doğalgaz tüketiminin arttığı mevsimlerde merkezi ısıtma sistemlerinde kombi sistemlerine oranla çok daha az fatura ödeyerek çok daha fazla ısınmanız mümkündür.

2000 metrekare üzerinde bulunan, ruhsatlarında merkezi ısıtma sistemi bulunan yada apartman karar defterine merkezi ısıtma kullanabilir onayı alan binalar merkezi ısıtma sistemi yaptırabilir.

Isıtma Pompası Sistemleri

Isı pompası, ısı enerjisini bir ortamdan diğer bir ortama taşıma prensibine dayanan ve elektrikle beslenen bir sistemdir. Gerekli şartlar sağlandığında yüksek miktarlarda enerji düşük maliyetlerle kullanıma sunulabilir.

Günümüzde ısı pompası için yaygın olarak kullanılan ısı kaynakları ise hava, yeraltı ve yer üstü suları, toprak, ve güneştir.

Konutlar, Oteller, Restaurant ve Cafeler ,İbadethaneler ,Hastaneler ,Hava Alanları, Alışveriş Merkezleri ,Fabrikalar ,Ticari İş Yerleri, Besihaneler / Çiftlikler, Spor Kompleksleri, Havuz Kompleksleri, Seralar gibi alanlarda rahatlıkla kullanılır.

Evinizin ısıtma alanına göre yerinde keşif yapılarak evinizin ısı ihtiyacı belirlenir. Uygun cihaz seçimi yapılarak fiyatlandırma yapılır.

Isı pompaları kömürlü, lpgli ısıtma ve klima sistemlerine göre ısıtmada yüzde 30, soğutmada ise yüzde 50’ye yakın tasarruf sağlar.

Isı pompası orta derecede ısıtma ve soğutma ihtiyacı olan ortamlarda elektrikli ısıtıcılara ve klimalara göre enerji açısından verimli bir alternatiftir. Aynen buzdolabının yaptığı gibi ısı pompası da serin bir mekandan sıcak bir alana sıcaklığı kaydırmak için elektrik enerjisi kullanır. Böylelikle serin alan soğutulur ve sıcak alan daha sıcak olur.